Kontaktinformasjon

Cato Solstad

Kjøpmann/ daglig leder

Tore Solstad

Kjøpmann/ pølsemaker

Sindre De Bartolo

Ass. butikksjef

Ferskvareavdeling

Bestilling av catering

Brødavdeling

Bestilling av kaker: Se under siden catering

Kasse/Post/Tipping

Kasse, post i butikk og tipping

Eurospar Brokelandsheia

Brokelandsheia 20

4993 Sundebru